Msza o Uzdrowienie co to jest i czy jest potrzebna? Przeżuwanie wiary odc.4

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Czy jest potrzebna ? Czy Bóg uzdrawia?

mediumk1mh5l56483e71593ba7609538

Kilka zdań jak sam przeżyłem jedną z takich Mszy Św na którą trafiłem przypadkiem.

Msza o Uzdrowienie co to jest i czy jest potrzebna? Przeżuwanie wiary odc.4

Miłość to nie seks! Zacznij żyć duchem! Przeżuwanie Wiary odc.3

Denerwuje nas mówienie i rozumienie miłości tylko w kategoriach seksu, tylko relacji damsko-męskiej, tylko jako zakochania.

gorejece_serce

Druga część filmu to pokazanie różnic między życiem ciałem a proponowanym przez Ducha Świętego życiem duchem.

Dobrego oglądania!
Prosimy o zdrowaśkę za nas 🙂

Więcej na naszym blogu: https://przezuwaniewiary.wordpress.com/

Film

Ks. prof. Oko: Homoseksualiści nie poprzestaną na legalizacji małżeństw

Kolejnymi etapami będzie próba doprowadzenia do akceptacji kazirodztwa, poligamii, poliamorii. Lobby homoseksualne zawsze w ten sposób postępuje. To są kolejne etapy. Oni nie zatrzymają się; chcą przeprowadzić rewolucję totalną – podkreśla ks. prof. Dariusz Oko.

Ksiądz profesor na antenie Radia Maryja podkreśla, że wyrok amerykańskich sędziów jest wynikiem niewiedzy dotyczącej skutków homoseksualizmu.

– Ludzie, którzy wydają takie wyroki, nie mają elementarnej wiedzy na temat tego, czym jest homoseksualizm. Kierują się propagandą, a nie prawdą – obiektywną, naukową. Propaganda homoseksualna jest tak olbrzymia, tak wspomagana przez wszelkie ośrodki ateistyczne, do tego stopnia zasłania rzeczywistość, ogłupia ludzi. Sędziowie nie mają elementarnej wiedzy i kierują się propagandą – wyjaśnia ksiądz profesor i przywołuje dane statystyczne dotyczące związków homoseksualnych.
– Trwają zwykle ok. 1,5 roku. Geje średnio mają w życiu ponad 500 partnerów seksualnych. Czyli niestety nie chodzi raczej o małżeństwo, tylko o forsowanie swoich celów. Do 40 proc. przypadków pedofilii ma naturę homoseksualną, w USA ponad 60 proc. chorych na AIDS to geje. Podobnie jest z innymi chorobami wenerycznymi. A oni stanowią ok. 1 proc. społeczeństwa. Więc jeżeli na grupę społeczną stanowiącą ok. 1 proc. przypada ponad 60 proc. chorych na AIDS, inne choroby weneryczne, do 40 proc. przypadków pedofilii, skoro te osoby mają średnio – statystycznie – ponad 500 partnerów seksualnych, to jest to grupa, która zachowuje się w sposób zaburzony i potrzebuje pomocy – podobnie jak narkomani – a nie propagowania tego stylu życia – wyjaśnia ks. prof. Oko i przestrzega:
„Jeżeli ktoś da się tak ogłupić, że akceptuje ideologię homoseksualną, to później, „na drugi dzień”, będzie zmuszony do zaakceptowania kazirodztwa, poligamii, poliamorii – takie są konsekwencje. Lobby homoseksualne zawsze w ten sposób postępuje. To są kolejne etapy. Oni nie zatrzymają się; chcą przeprowadzić rewolucję totalną.”
– Ponieważ ich zachowania są zaburzone, nienormalne, to żeby czuć się dobrze, chcą przekonać, że to osoby normalne są nienormalne, że to zachowania homoseksualne są normalne. Taki jest cel ich strategii. Niestety wiele ludzi pod wpływem propagandy w to wierzy – dodaje ksiądz profesor.
Zauważa on także, że głównym elementem zalegalizowania we wszystkich stanach małżeństw jednopłciowych była właśnie propaganda i dezinformacja. Wyjaśnił także, że bardzo długo ośrodki opiniotwórcze, media, kultura pracowały nad uznaniem uwielbienia homoseksualizmu.
Wyjaśnia jednocześnie, że nie skoro Sąd Najwyższy czy prezydent USA pozwalają na aborcje przez częściowy poród to nic dziwnego, że popierają legalizację i narzucanie całemu społeczeństwu legalizacji związków homoseksualnych.
– Ten sam Sąd Najwyższy czy prezydent pozwala na aborcję przez częściowy poród. A polega ona na tym, że nawet dziecko 9-miesięczne, jest tak abortowane, że jego główkę wyprowadza się (wywołuje się sztuczny poród) poza łono matki, kiedy tułów jest jeszcze w środku, i tę główkę się miażdży. Tak zabija się dziecko. Nazywają to „aborcja”, bo dziecko jeszcze niecałkowicie wyszło z łona matki. Trzeba wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy się dzieją – przy tym sam Sąd Najwyższy, sam prezydent całym sercem stoją za taką formą mordowania dzieci w Stanach Zjednoczonych. Nie ma się co więc tutaj dziwić – jeżeli Sąd Najwyższy, sędziowie najwyżsi, prezydent są za mordowaniem dzieci w ten sposób, to mogą też popierać przymus legalizacji, narzucanie całemu społeczeństwu legalizacji związków homoseksualnych – konkluduje ks. prof. Dariusz Oko

Ks. prof. Oko: Homoseksualiści nie poprzestaną na legalizacji małżeństw.

Ks. prof. Oko: Homoseksualiści nie poprzestaną na legalizacji małżeństw

In vitro i Medjugorie nasz komentarz – Przeżuwanie Wiary odc.2

Tym razem na patelnie bierzemy temat przegłosowanej przez Sejm ustawy o in vitro. Procedura w której uśmierca się dzieci jest niezgodna z Polskim prawem. W świetle pol­skiego prawa życie ludzkie ma rangę wartości zag­waran­towanej przez Kon­sty­tucję. W art. 38 tegoż doku­mentu czy­tamy: „Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”[2]. W treści przepisu nie znalazł się zapis doty­czący nakazu prawnej ochrony dziecka poczętego od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci, jed­nak orzecze­nie Try­bunału Kon­sty­tucyjnego z 28 maja 1997 roku pod­kreśla, iż wartość życia ludzkiego jako dobra chro­nionego kon­sty­tucyjnie nie może być zależna od etapu roz­woju. Życie ludzkie winno być szanowane i prawnie chro­nione od momentu poczę­cia[3].

Odnosimy się także do gorącego kościelnego tematu objawień w Medjugorie._maryja

In vitro i Medjugorie nasz komentarz – Przeżuwanie Wiary odc.2